وینت استودیو ساخت تیزر تبلیغاتی

طراحی و ساخت و اجرای انواع تیزرهای تبلیغاتی با بالاترین استانداردهای روز دنیا

برخی از نمونه های تیزرهای تبلیغاتی های وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی تلویزیونی امارات متحده عربی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی خلاقانه تلویزیونی

ویدیو کلیپ تبلیغاتی برند دارویی برای محصولات مکمل دارویی صادراتی ساخت نوسط وینت استدیو

تیزر تبلیغاتی صنعت مکمل های دارویی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی خلاقانه تلویزیونی

تیزر تلویزیونی صنعت دارویی و ساخت مکمل های دارویی

تیزر تبلیغاتی سبا

کارفرما شرکت محترم تافته

تیزر تبلیغاتی کمپین سبای شرکت تافته ( سلامت بانوی ایرانی) طراحی و اجرای تبلیغات وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی شرکت تافته

کار فرما: شرکت محترم تافته

تیزر تبلیغاتی تلویزیونی شرکت تافته از کارخانه شرکت تافته. مجری وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی پرشین خودرو

کارفرما: پرشین خودرو

کلیپ تبلیغاتی مدرن و خلاقانه طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

ساخت تیزر تبلیغاتی شبکه های اجتماعی

کارفرما: شرکت محترم تافته

کلیپ و ویدئوی تبلیغاتی شبکه های اجتماعی و خلاقانه و خلاقانه طراحی و

ساخت تیزر تبلیغاتی انیمیشن وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی خلاقانه

ساخت تیزر تبلیغاتی خلاقانه

کلیپ تبلیغاتی مدرن و خلاقانه طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی شبکه های اجتماعی

طراحی و ساخت و پخش تیزر تبلیغاتی

طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی اینستاگرام و اجرای کمپین های تبلیغاتی مجری وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی پخش تلویزیونی امارات

کارفرما: شرکت محترم جهان سپهر تبریز

طراحی و ساخت ویدیو و کلیپ تبلیغاتی برای پخش در تلویزیون امارات مجری وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی شرکت ملی شیمی

کارفرما: شرکت ملی شیمی

طراحی و اجرای تیزر تبلیغاتی و معرفی عملکرد شرکت ملی شیمی کشاورز مجری وینت وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی انیمیشن سه بعدی Heineken

طراحی و اجرای تیزر سه بعدی

طراحی و اجرای تیزر تبلیغاتی انیمیشن سه بعدی برای محصول ماءالشعیر شرکت heineken مجری وینت وینت استودیو

ساخت تیزر تبلیغاتی سه بعدی

ساخت تیزر انیمیشن 3d و سه بعدی

طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی خلاقانه و تیزر انیمیشن موشن گرافی حلاقانه معرفی و برندینگ مهد کودک شقایق مجری وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی انیمیشن

ساخت ویدیوی تبلیغاتی انیمیشن

طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی و تیزر انیمیشن موشن گرافی معرفی و برندینگ مجری وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی 3D

ساخت ویدیو تبلیفاتی سه بعدی

طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی و تیزر انیمیشن موشن گرافی معرفی و برندینگ برند بروات  مجری وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی انیمیشن امپریال برند

ساخت ویدیو تبلیغاتی موشن گرافیک

طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی و تیزر انیمیشن موشن گرافی معرفی و برندینگ برند امپریال مجری وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک آرشید

ساخت ویدیو تبلیغاتی موشن گرافیک

طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی و تیزر انیمیشن موشن گرافی معرفی و برندینگ برند آرشید مجری وینت استدیو

تیزر تبلیغاتی انیمیشن مهد کودک

موشن گرافیک مهد کودک شقایق

طراحی و اجرای تیزر تبلیغاتی انیمیشن و موشن گرافی معرفی و برندینگ مهدکودک پاپیون مجری وینت استدیو

تیزر تبلیغاتی خلاقانه برای محصولات صادراتی

ساخت تیزر تبلیغاتی صادراتی

طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی فروش و برندینگ محصولات به کشور عراق مجری وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی سان ماکارونی

ساخت و اجرای ویدیوی خلاقانه تبلیغاتی شرکت سان ماکارونی

طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی شرکت سان ماکارونی مجری
وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک محصولات بروات

موشن گرافیک برند بروات

طراحی و اجرای تیزر تبلیغاتی موشن گرافی معرفی و
برندینگ برند بروات مجری وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی برندسازی محصولات

معرفی و برندینگ شرکت ملی شیمی

طراحی و ساخت ویدیو تبلیغاتی معرفی و برندینگ محصولات
ملی شیمی مجری وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک صادراتی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی موشن گرافیک

طراحی و ساخت ویدیو تبلیغاتی و تیزر انیمیشن موشن گرافی معرفی و برندینگ برند بروات مجری وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی انیمیشن و سه بعدی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی انیمیشن

طراحی و ساخت ویدیو تبلیغاتی و تیزر انیمیشن موشن گرافی معرفی و برندینگ برند بروات مجری وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک

ساخت ویدیوی تبلیغاتی موشن گرافیک

طراحی و ساخت ویدیو تبلیغاتی و تیزر انیمیشن موشن گرافی معرفی و برندینگ برند بروات مجری وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی اینستاگرام و استاپ موشن

ساخت ویدیوی تبلیغاتی اینستاگرام

طراحی و ساخت ویدیو تبلیغاتیو تیزر انیمیشن موشن گرافی معرفی خدمات و برندینگ مجری وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک

ساخت ویدیوی تبلیغاتی موشن گرافیک

طراحی و ساخت ویدیو تبلیغاتی و تیزر انیمیشن موشن گرافی معرفی و برندینگ برند بروات مجری وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک

ساخت ویدیوی تبلیغاتی موشن گرافیک

طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی و تیزر انیمیشن موشن گرافی معرفی کارفرما امپریال برند مجری و سازنده تیزر تبلیغاتی  وینت استدیو

تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک

ساخت ویدیوی تبلیغاتی موشن گرافیک

طراحی و ساخت ویدیو تبلیغاتی و تیزر صنعتی برای نمایش محصولات و قدرت برند مجری و سازنده تیزر تبلیغاتی وینت استدیو

تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک

ساخت ویدیوی تبلیغاتی موشن گرافیک

طراحی و ساخت ویدیو تبلیغاتی و تیزر انیمیشن موشن گرافی معرفی و برندینگ برند بروات مجری وینت استدیو

تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک

ساخت ویدیوی تبلیغاتی موشن گرافیک

طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی و تیزر انیمیشن موشن گرافی معرفی و برندینگ برند بروات مجری وینت استودیو

ساخت تیزر موشن گرافیک صادرات به عراق

ساخت تیزر انیمیشن موشن گرافیک برند بروات

طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی و تیزر انیمیشن موشن گرافی معرفی و برندینگ برند بروات مجری وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی انیمیشن مهد کودک

تیزر انیمیشن و موشن گرافیک مهد کودک پاپیون

طراحی و اجرای تیزر تبلیغاتی انیمیشن و موشن گرافی
معرفی و برندینگ مهد کودک پاپیون مجری وینت استودیو

ساخت تیزر انیمیشن لوازم خانگی

تیزر انیمیشن و ساخت تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک برند بروات

طراحی وساخت تیزر انیمیشن و
تیزر تبلیغاتی موشن گرافی معرفی و برندینگ برند بروات
مجری وینت استودیو

ساخت تیزر تبلیغاتی انیمیشن دستمال کاغذی

ساخت تیزر انیمیشن موشن گرافیک

طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی و تیزر انیمیشن موشن گرافی محصولات دستمال کاغذی تافته

ویدیوی نمایشگاهی و برند سازی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی نمایشگاهی

تیزر تبلیغاتی نمایشگاهی و خلاقانه طراحی و

ساخت ویدیو تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی بین المللی

ساخت تیزر تبلیغاتی خلاقانه تلویزیونی

تیزر تبلیغاتی بین المللی سفارش برای پخش در تلویزیون و شبکه های عرب زبان و کشورهای عربی ساخت تیزر تبلیغاتی

تیزر تبلیغاتی نمایشگاهی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی نمایشگاهی

تیزر تبلیغاتی نمایشگاهی و خلاقانه طراحی و ساخت ویدیو تبلیغاتی نمایشگاهی وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی نمایشگاهی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی نمایشگاهی

تیزر تبلیغاتی نمایشگاهی و خلاقانه طراحی و ساخت ویدیو تبلیغاتی نمایشگاهی وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی نمایشگاهی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی نمایشگاهی

تیزر تبلیغاتی نمایشگاهی و خلاقانه طراحی و ساخت ویدیو تبلیغاتی نمایشگاهی وینت استودیو

تیزر تلویزیونی محصولات لوازم خانگی

ساخت تیزر تبلیغاتی خلاقانه

تیزر تبلیغاتی خلاقانه و خلاقانه طراحی و ساخت ویدیو تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

تیزر تلویزیونی لوازم خانگی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی تلویزیونی

تیزر تبلیغاتی خلاقانه و خلاقانه طراحی و ساخت ویدیو تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی صنعت ساختمان

ساخت ویدیوی تبلیغاتی صنعت ساختمان

تیزر تبلیغاتی خلاقانه و خلاقانه طراحی و ساخت کلیپ تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

کلیپ تبلیغاتی اینستاگرام صنعت ساختمان

ساخت ویدیوی تبلیغاتی شبکه های اجتماعی

تیزر تبلیغاتی خلاقانه و خلاقانه طراحی و ساخت کلیپ تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

ویدیو تبلیغاتی شبکه های اجتماعی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی خلاقانه اینستاگرام

تیزر تبلیغاتی خلاقانه و خلاقانه طراحی و ساخت کلیپ تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی اینستاگرام و برند سازی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی نمایشگاهی

تیزر تبلیغاتی خلاقانه و خلاقانه طراحی و ساخت کلیپ تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی اینستاگرام و برند سازی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی اینستاگرام

تیزر تبلیغاتی خلاقانه و خلاقانه طراحی و ساخت کلیپ تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی اینستاگرام و برند سازی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی حوزه پزشکی

تیزر تبلیغاتی خلاقانه و خلاقانه طراحی و ساخت کلیپ تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی اینستاگرام و برند سازی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی اینستاگرام

تیزر تبلیغاتی خلاقانه و خلاقانه طراحی و ساخت کلیپ تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی اینستاگرام و برند سازی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی نمایشگاهی

تیزر تبلیغاتی خلاقانه و خلاقانه طراحی و ساخت کلیپ تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی اینستاگرام و برند سازی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی خلاقانه اینستاگرام

تیزر تبلیغاتی خلاقانه و خلاقانه طراحی و ساخت کلیپ تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی اینستاگرام و برند سازی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی خلاقانه اینستاگرام

تیزر تبلیغاتی خلاقانه و خلاقانه طراحی و ساخت کلیپ تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی اینستاگرام و برند سازی

ویدیوی خلاقانه اینستاگرام

تیزر تبلیغاتی خلاقانه و خلاقانه طراحی و ساخت کلیپ تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

تیزر تبلیغاتی اینستاگرام و برند سازی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی خلاقانه تلویزیونی

تیزر تبلیغاتی خلاقانه و خلاقانه طراحی و ساخت کلیپ تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

ساخت تیزر تبلیغاتی دارویی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی خلاقانه تلویزیونی

تیزر تبلیغاتی خلاقانه طراحی و ساخت کلیپ تبلیغاتی خلاقانه وینت استودیو

تیزر تلویزیونی صنعت دارویی نوتری پاد

ساخت ویدیوی تبلیغاتی خلاقانه تلویزیونی

تیزر تبلیغاتی خلاقانه و تیزر انیمیشنی مکمل های دارویی و صنعت سلامت

تیزر خلاقانه تبلیغاتی صنعت دارویی

ساخت ویدیوی تبلیغاتی خلاقانه تلویزیونی

تیزر تبلیغاتی خلاقانه دارویی برای صنعت دارویی کارفرما برند نوتری پاد و ساخت تیزر تبلیغاتی وینت استدیو

کمتر بیشتر

ساخت انواع تیزر تبلیغاتی

آژانس دیجیتال مارکتینگ وینت با استفاده از مجرب‌ترین تیم تولید و متخصصان ساخت تیزرهای تبلیغاتی، توانایی ساخت انواع ویدیوهای تبلیغاتی رئال و ساخت تیزرهای انمیشین ( دو بعدی، سه بعدی و سینمایی) و تیزرهای تبلیغاتی تلفیقی با بهترین قیمت و بهترین کیفیت را برای شما دارا میباشد.

کافی است شما تصمیم بگیرید تا ما دروینت بهترین ویدیوهای تبلیغاتی را برای شما بسازیم و از مشاوره ساخت تیزر تبلیغاتی تا پخش تیزر تبلیغاتی در تمامی شبکه ها و یا صدا و سیما را انجام نماییم.

آژانس تبلیغاتی وینت به عنوان مشاوره تبلیغات تلویزیونی در راستای ساخت تیزرهای تبلیغاتی حرفه ای و پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی در صدا و سیما آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در جهت مشاوره تبلیغات و ساخت تیزر تبلیغاتی با ما از طریق دکمه های زیر در ارتباط باشید

مشاوره تبلیغات و ساخت ویدیو های تبلیغاتی

آژانس تبلیغاتی وینت استودیو با سالها تجربه در ارائه خدمات تبلیغات و برند سازی از ایده پردازی جهت ساخت تبلیغات و تا پخش آن در همه رسانه‌ها از جمله تلویزیون ایران فعالیت مینماید.آژانس تبلیغاتی وینت با برند وینت استودیو در جهت تولید تیزر تبلیغاتی با آخرین استاندردهای صدا و سیما و همکاری بیش از 5 سال به عنوان کانون تبلیغاتی طرف قرار داد صدا و سیما، از تولید تیزر تبلیغاتی تا پخش آن در بازرگانی صدا و سیما را انجام می‌نماید.

ما در آژانس تبلیغاتی وینت در طی این سالها توانستیم به بسیاری از برندها و نام و نشان های تجاری فرایند تبلیغات را از مشاوره تبلیغات که به صورت کاملا رایگان میباشد تا پخش تیزرهای تبلیغاتی در ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عراق، قطر و امارات متحده عربی به انجام برسانیم.

تیزرهای تبلیغاتی شما را هم راستا با وعده های برند و مشتریان شما خواهیم ساخت و تا پخش و نمایش تیزر تبلیغاتی در صدا و سیما و یا شبکه های دیگر تبلیغات به درس‌ترین شکل ممکنه کنارتان خواهیم بود.

اگر میخواهید در مورد تمامی خدمات دیجیتال مارکتینگ آژانس دیجیتال مارکتینگ وینت اطلاعات کسب نمایید میتوانید از طریق زیر با ما در ارتباط باشید ولی برای دستیابی به صفحه حدمات دیجیتال مارکتینگ وینت روی این لینک کلیک نمایید: آژانس دیجیتال مارکتینگ وینت ارائه دهنده خدمات دیجیتال مارکتینگ

مشاوره تبلیغات و ساخت ویدیو تبلیغاتی

1
2
3
4
5
6

تیزرهای تبلیغاتی

تولید تیزرهای تبلیغاتی و ساخت تیزرهای تبلیغاتی و پخش تیزرهای تبلیغاتی در صدا و سیما و پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی در صدا و سیما

طراحی سند استراتژیک تبلیغاتی برند

طراحی سند استراتژیک برند بر اساس المانهای هویت میانی و درونی برند تا تعریف جایگاه و ارزش های برند را طراحی و اجرا می کنیم

طراحی و اجرای کمپین های برندسازی و تبلیغاتی

از شناسایی پرسونای مخاطب و سناریو، طراحی کانسپت تا اجرا تمام مراحل را برنامه ریزی میکنیم

اجرای کمپین های دیجیتال مارکتینگ

طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی در تمامی بسترهای دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا بر بستر شبکه های اجتماعی

طراحی و اجرای ایونت های تبلیغاتی

برگزاری و اجرای انواع ایونت های تبلیغاتی و همایش و سمینار و تورهای برندسازی شرکتها و سازمان ها

برند بوک و طراحی المان های هویت بصری برند

طراحی برند بوک، رنگ سازمانی، ارزشهای برند، تعریف ارزش ها و باورهای برند و مخاطبان، شعار و اسلوگان برند و تمامی اجزای هویت بصری را طراحی مینماییم

ساخت انواع کلیپ و ویدیوی تبلیغاتی

ایده برای ساخت تیزر تبلیغاتی

220 تیزر تبلیغاتی

تولید تیزر تبلیغاتی با استانداردهای صدا و سیما

250 تیزر تبلیغاتی

مشاوره رایگان ساخت تیزر تبلیغاتی تلویزیون

120 تیزر تبلیغاتی

وینت کانون تبلیغاتی طرف قرار داد صدا و سیما

بیش از 5 سال

تبلیغات هدفمند و ساخت کمپین تبلیغاتی

120 کمپین

اجرای کمپین های تبیلغاتی

ATL | BTL| TTL

خدمات آژانس تبلیغاتی وینت تولید وپخش رایگان تیزر تبلیغاتی

No Data Found

سوالات متداول تبلیغات و ساخت تیزر

در پاسخ به این سوال باید عرض نماییم بله پخش تیزر تبلیغاتی در تلویزیون و به صورت کلی امکان پذیر است ولیکن ارتباط مسنقیم با میزان پرداخت حقوق و حق بیمه شما و تعداد کارمندان شما در سال قبل دارد. که نسبت به آن زمان پخش رایگان دریافت می نمایید

ساخت تیزر تبلیغاتی در شرکت دیجیتال مارکتینگ وینت

خیر خود شرکت نمیتواند به صورت مستقیم با بازرگانی صدا و سیما ارتباط برقرار نماید و برای اینکار می بایست از کانون های تبلیغاتی طرف قرار داد با سیما این اقدام را انجام نمایید. آژانس تبلیغاتی وینت به جرات جر تنها کانون های تبلیغاتی است که برای پخش تیزر تبلیغاتی رایگان شما در تلویزیون و صدا و سیما هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌نماید

بله برای ساخت تیزر تبلیغاتی جهت پخش در صدا و سیما خود شرکت میتواند اقدام نماید ولیکن باید به خاطر داشته باشید که پخش تیزر تبلیغاتی در صدا و سیما ساختارهای خود را دارد که شما می بایست با آگاهی از این استانداردها نسبت به ساخت تیزر تبلیغاتی خود اقدام نمایید. ما در کانون تبلیغاتی وینت با اطلاع کامل از آخرین دستورالعملهای صدا و سیما تیزرهای تبلیغاتی شما را خواهیم ساخت وشما می توانید برای مشاوره رایگان ساخت تیزر تبلیغاتی با ما در ارتباط باشید

 پخش تیزر تلویزیونی و همکاری با بخش بازرگانی صدا و سیما توسط کانون های تبلیغاتی طرف قرار داد با صدا و سیما انجام میگردد و کانون تبلیغاتی وینت یکی از این کانون های طرف قرار داد صدا و سیما در ایران است. هزینه پخش تیزر تلویزیونی نباید به صورت مستقیم از کارفرما دریافت گردد و بسته به نوع قرارداد مورد تایید کارفرما با بازرگانی صدا و سیما، توسط کانون تبلیغاتی از خود بخش بازرگانی صدا و سیما دریافت میگردد و هیچ هزینه ای برای کارفرما و برند ندارد.

برای پخش تیزر تلویزیونی در ابتدا با مشاوره با کانون های تبلیغاتی طرف قرار داد با صدا وسیما باید نسبت به ساخت تیزر تبلیغاتی طبق دستورالعملهای سازمان صدا و سیما اقدام نمایید و بعد از آن نسبت به عقد قرار داد با توجه به مدل های مختلف قرار دادی مانند:

پخش رایگان تیزر های تبلیغاتی در صدا و سیما

قرار دادهای شناور

قرار دادهای مدت دار( 5 ساله)

نسبت به عقد قرار داد با بازرگانی صدا وسیما اقدام نمایید که اینکار توسط کانون های تبلیغاتی وینت که طرف قرار داد با صدا و سیما هستند رخ خواهد داد. شما باید مطمئن باشید که کانون تبلیغاتی نسبت به بهترین شیوه عقد قرار داد و اجرا و پخش تیزر در تلویزیون دلسوزانه کنار شما باشد در غیر اینصورت هزینه های تبلیغات شما در تلویزیون و صدا و سیما افزایش می‌یابد

هزینه ساخت تیزر تبلیغاتی بر اساس داستان و سناریوی تیزر تبلیغاتی و بر اساس مدل ساخت تیزر تبلیغاتی محاسبه میشود. مشاوره تبلیغات وینت بعد از کسب  اطلاعات مورد نیاز سازمان شما و هدف تبلیغاتی شما نسبت به ساخت تیزر تبلیغاتی و مدل آن که می تواند (تیزر تبلیغاتی رئال، تیزر تبلیغاتی انیمیشنی و یا تیزر تبلیغاتی تلفیقی باشد) اقدام می‌نماید. لازم به ذکر است متخصصان بازاریابی و برند سازی و تبلیغات وینت  از طراحی استراتژی تا سناریوهای متناسب با اهداف کمپین های تبلیغاتی و اجرا و ساخت تیزرهای متناسب با کمپین های تبلیغاتی و پخش تیزرهای تبلیغاتی در کنار شما خواهند بود

ساخت تیزرهای تبلیغاتی بر اساس مدل انتخابی تیزر که با توجه به اهداف کمپین تبلیغاتی و مخاطبان شما، انتخاب میگردد با طراحی سناریوهای مختلف و به صورت خلاقانه شروع میشود و بعد از آن بسته به نوع تیزر، نسبت به انتخاب لوکیشین و بازیگران و یا مدل انیمیشن ( 2D,3D,CINEMA 4D) نسبت به فیلمبرداری و ساخت و تولید تیزر تبلیغاتی اقدام میگردد، تیم تولید نسبت به تولید تیزر اقدام مینماید و بعد از آن تیم تدوین به تدوین تیزر و انتخاب آهنگ و سایر مشخصات اقدام مینماید و تیم پخش تیزر نیز نسبت به محل  نمایش آن اقدام می‌نماید.

ممکن است شما بخواهید فقط در تلویزیون و صدا وسیما پخش نمایید و یا در شبکه های اجتماعی و یا فقط در فضای دیجیتال و برای برندینگ دیجیتال که هر کدام سناریو و روش اجرای آن متفاوت است

سوالات تبلیغاتی خود را از کارشناسان وینت بپرسید

آژانس تبلیغاتی وینت استودیو

آژانس تبلیغاتی وینت استودیو با دارا بودن تیم حرفه ای و متخصص از استراتژیست‌های برند و تیم‌های حرفه‌ای ساخت و اجرای تبلیغات حرفه‌ای و تیزر‌های تبلیغاتی شما را در اجرای کمپین‌های تبلیغاتی و ساخت تیزر تبلیغاتی یاری می رساند

تاثیر تیزرهای تبلیغاتی در جذب مشتری و انواع آن‌ها

در دنیای پر هیاهوی تبلیغات، جلب توجه مخاطب کار ساده‌ای نیست. اما در این میان، تیزرهای تبلیغاتی با فرمت کوتاه و محتوای جذاب، همچون مرواریدی در صدف بسته‌ی تبلیغات سنتی می‌درخشند.

 

ساخت تیزر تبلیغاتی در شرکت دیجیتال مارکتینگ وینت

 

تیزر تبلیغاتی به مثابه‌ی چلچراغی است که می‌تواند توجه مخاطبان را به برند شما جلب کند، آن‌ها را با محصول یا خدمات‌تان آشنا سازد و در نهایت، آن‌ها را به مشتری وفادار تبدیل نماید. تیزرهای تبلیغاتی نقش کلیدی در جذب مشتری و معرفی محصولات و خدمات ایفا می‌کنند. این تیزرها، که به صورت کوتاه و جذاب طراحی می‌شوند، قادرند توجه مخاطبان را در مدت زمان بسیار کوتاهی به خود جلب کنند و پیام تبلیغاتی را به طور مؤثری منتقل نمایند.

تاثیر شگفت‌انگیز تیزرهای تبلیغاتی بر جذب مشتری

تبلیغات سنتی، علی‌رغم قدمت و کارکردشان، گاهی با چالش‌هایی همچون طولانی بودن و عدم انعطاف‌پذیری در دنیای دیجیتال امروزی مواجه هستند. در این میان، تیزرهای تبلیغاتی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، توانسته‌اند جایگاه ویژه‌ای در میان استراتژی‌های بازاریابی کسب‌وکارها پیدا کنند.

اما راز موفقیت تیزرهای تبلیغاتی در چیست و چگونه می‌توانند در جذب مشتری موثر واقع شوند؟

 جذب مخاطب در لحظات اولیه:

تیزرهای تبلیغاتی معمولا کوتاه و پرمحتوا هستند. این ویژگی به آن‌ها امکان می‌دهد تا در همان ثانیه‌های ابتدایی، توجه مخاطب را به خود جلب کنند. با استفاده از موسیقی متن مهیج، تصاویر و ویدیوهای جذاب، و سناریوی گیرا، می‌توان مخاطب را کنجکاو کرده و او را ترغیب کرد تا ادامه تیزر را تماشا کند.

امروزه که اکثر افراد درگیری زیادی دارند، فرصت زیادی برای برندها و مارکترها وجود ندارد که بتوانند پیام بازاریابی خود را در مدت زمان طولانی تری بیان کنند

باید در مدت زمان کوتاه اصل اثر را بر ذهن مشتری و مخاطبان خود بگذارند برای همین باید شرکتهای تبلیغاتی و سازندگان تیزر بتوانند با یک سناریوی اصولی و هدفمند در زمان کوتاه و مرحله به مرحله تاثیر خود را بر مخاطب بگذارند

 این همان کاری است که ما در وینت استودیو با ظرافت کامل و با بررسی کامل مخاطبان و نوع محصول و اهداف برند و کانال تبلیغاتی مورد نظر برای تبلیغات سعی نموده ایم پیام های ارزشی برند را با خلاقیت خود در کوتاه ترین زمان ممکنه به مخاطبان ارسال نماییم و قواعد برندسازی را در کنار اصول بازاریابی اجرا نماییم

برقراری ارتباط احساسی با مخاطب:

تیزرهای تبلیغاتی فراتر از صرفا معرفی یک محصول یا خدمت عمل می‌کنند. آن‌ها با برانگیختن حس کنجکاوی، طنز، یا عاطفه، می‌توانند ارتباطی عمیق‌تر با مخاطب برقرار سازند. این ارتباط احساسی، منجر به ماندگاری بیشتر برند در ذهن مخاطب و در نهایت، ترغیب او به خرید می‌شود.
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تیزرهای تبلیغاتی، توانایی آن‌ها در ایجاد ارتباط عاطفی با مخاطب است. تیزرهای خلاقانه با استفاده از داستان‌پردازی، موسیقی مناسب و تصاویر جذاب، می‌توانند احساسات مخاطبان را برانگیزند و آن‌ها را به سمت برند یا محصول خاصی سوق دهند.

معرفی خلاقانه‌ی محصول یا خدمت:

تیزرهای تبلیغاتی محدودیتی در فرم و محتوا ندارند. از انیمیشن‌های جذاب و سرگرم‌کننده گرفته تا ویدیوهای با بازیگری حرفه‌ای، می‌توان از روش‌های خلاقانه برای معرفی محصول یا خدمت به مخاطبان استفاده کرد. این خلاقیت باعث می‌شود تا محصول یا خدمت در ذهن مخاطب برجسته شود و از سایر رقبا متمایز گردد.

 

ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ آژانس دیجیتال مارکتینگ وینت و اجرای کمپین های تبلیغاتی

 

دسترسی‌پذیری بالا در پلتفرم‌های مختلف:

در عصر حاضر، مردم بخش قابل توجهی از وقت خود را در فضای مجازی می‌گذرانند. خوشبختانه، تیزرهای تبلیغاتی به دلیل ماهیت کوتاه و انعطاف‌پذیرشان، قابلیت انتشار در تمامی پلتفرم‌های دیجیتال همچون شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌ها و حتی پیام‌رسان‌ها را دارند. این گستردگی در انتشار، باعث می‌شود تا تیزر تبلیغاتی، قشر وسیعی از مخاطبان را هدف قرار دهد.

انواع تیزرهای تبلیغاتی: با کدام تیزر، مشتریان بیشتری جذب کنیم؟

حالا که با تاثیرات شگفت‌انگیز تیزرهای تبلیغاتی آشنا شدید، نوبت آن رسیده است تا با انواع مختلف تیزرها آشنا شویم و ببینیم که هر کدام برای چه نوع محصول یا خدمتی مناسب‌تر هستند.

تیزرهای تبلیغاتی داستانی (Storytelling):

همانطور که از نامش پیداست، این نوع تیزر با روایت یک داستان کوتاه، سعی می‌کند تا مخاطب را با خود همراه کند. داستان می‌تواند طنزآمیز، احساسی، یا معماگونه باشد، اما در نهایت باید به معرفی محصول یا خدمت منجر شود. تیزرهای داستانی برای معرفی محصولاتی که کارکرد پیچیده‌ای دارند و یا برای برانگیختن حس عاطفی در مخاطب مناسب هستند.

تیزرهای تبلیغاتی محصول‌محور (Product-focused):

در این نوع تیزر، تمرکز اصلی بر روی نمایش ویژگی‌ها و مزایای محصول است. معمولا از تصاویر و ویدیوهای باکیفیت محصول، به همراه نریشن (روایت) یا متن برای شرح کارکردها و فواید آن استفاده می‌شود. تیزرهای محصول‌محور برای معرفی محصولات جدید یا محصولاتی با ویژگی‌های منحصر به فرد، مناسب هستند.

تیزرهای تبلیغاتی آموزشی (Educational):

همانطور که از نامشان پیداست، هدف اصلی این نوع تیزر، آموزش نحوه استفاده از محصول یا خدمت به مخاطب است. تیزرهای آموزشی معمولا از لحنی ساده و صمیمی برخوردار هستند و با استفاده از تصاویر و ویدیوهای گویا، مراحل استفاده از محصول یا خدمت را به طور کامل به مخاطب نشان می‌دهند. این نوع تیزر برای محصولاتی که کارکرد پیچیده‌ای دارند و یا نیاز به آموزش دارند، بسیار مناسب است.

تیزرهای تبلیغاتی طنز (Humoristic):

طنز و شوخی، زبانی مشترک با تمام مردم دنیا است. تیزرهای تبلیغاتی طنز با استفاده از شوخی و لحنی سرگرم‌کننده، سعی می‌کنند تا توجه مخاطب را جلب کرده و او را به محصول یا خدمت خود علاقه‌مند سازند. این نوع تیزر می‌تواند در برندسازی و ایجاد حس مثبت در مخاطب بسیار موثر باشد.

تیزرهای تبلیغاتی احساسی (Emotional):

برانگیختن احساسات مخاطب، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تبلیغاتی است. تیزرهای تبلیغاتی احساسی با به کارگیری موسیقی متن مناسب، تصاویر تاثیرگذار و داستان‌های احساسی، سعی می‌کنند تا حس همدلی و عاطفه مخاطب را برانگیزند. این نوع تیزر می‌تواند برای معرفی محصولاتی که جنبه احساسی قوی دارند، مانند محصولات خیریه یا خدمات مربوط به کودکان، بسیار مناسب باشد

 

ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ و برندسازی در بهترین آژانس دیجیتال مارکتیگ وینت

 

تیزرهای تبلیغاتی سلبریتی (Celebrity):

استفاده از چهره‌های مشهور و محبوب در تیزرهای تبلیغاتی، می‌تواند تاثیر بسزایی در جذب مخاطب داشته باشد. تیزرهای تبلیغاتی سلبریتی با بهره‌گیری از محبوبیت و اعتبار افراد مشهور، سعی می‌کنند تا اعتماد مخاطب را به محصول یا خدمت خود جلب کنند. این نوع تیزر برای محصولاتی که مخاطبان جوان دارند، می‌تواند بسیار موثر باشد.

تیزرهای تبلیغاتی مقایسه‌ای (Comparative):

در این نوع تیزر، محصول یا خدمت مورد نظر با محصولات یا خدمات مشابه در بازار مقایسه می‌شود. تیزرهای تبلیغاتی مقایسه‌ای با برجسته کردن نقاط قوت محصول یا خدمت خود و نشان دادن ضعف‌های محصولات رقیب، سعی می‌کنند تا مخاطب را به انتخاب خود ترغیب کنند. این نوع تیزر باید با احتیاط و ظرافت ساخته شود تا از ایجاد حس منفی در مخاطب نسبت به برندهای رقیب جلوگیری شود

البته میتوان تیزرهای تبلیغاتی را از نظر ساخت تیزر نیز به صورت کلی زیر دسته بندی کرد:

انواع تیزرهای تبلیغاتی بسیار متنوع هستند و شامل تیزرهای رئال، انیمیشنی، موشن گرافیک، استاپ موشن و تلفیقی می‌شوند. هر کدام از این انواع دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود هستند و بر اساس نیاز و بودجه مشتریان تولید می‌شوند.

تیزرهای رئال معمولاً با استفاده از بازیگران و در محیط‌های واقعی فیلمبرداری می‌شوند و برای نمایش واقعیت‌های محصول یا خدمت مناسب هستند. تیزرهای انیمیشنی، که می‌توانند دو بعدی یا سه بعدی باشند.

برای ارائه مفاهیم پیچیده یا خلاقانه به کار می‌روند. موشن گرافیک‌ها به دلیل هزینه و زمان تولید کمتر، برای معرفی مفاهیم و ایده‌ها در فضای مجازی محبوبیت دارند. استاپ موشن‌ها با استفاده از تصاویر ثابت که به صورت دنباله‌دار نمایش داده می‌شوند، تجربه‌ای متفاوت ارائه می‌دهند. تیزرهای تلفیقی نیز با ترکیب عناصر مختلف، تجربه‌ای منحصر به فرد به مخاطب ارائه می‌دهند.

در نهایت، انتخاب نوع تیزر تبلیغاتی باید بر اساس پیام مورد نظر، مخاطبان هدف و اهداف کلی کمپین تبلیغاتی صورت گیرد. با توجه به اینکه هر نوع تیزر می‌تواند تأثیر متفاوتی بر روی مخاطبان داشته باشد، انتخاب درست می‌تواند کلید موفقیت در جذب مشتری و افزایش فروش باشد.

انتخاب نوع تیزر تبلیغاتی مناسب، تا حد زیادی به نوع محصول یا خدمت، مخاطب هدف و بودجه‌ی تبلیغاتی شما بستگی دارد. با شناخت انواع مختلف تیزرها و مزایا و معایب هر کدام، می‌توانید بهترین تیزر را برای تبلیغات خود انتخاب کرده و به اهداف بازاریابی‌تان دست پیدا کنید.

کمتر بخوان بیشتر بدانید
فرم درخواست خدمات